İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Zafer AKTEN

Haber Müdürü
Ali AKTEN

Editör
Fatih ÇOBAN

Genel Yayın Yönetmeni
Ali Murat YILMAZ

Muhabirler
Fatih ÖZDEMİR
Fikret BIYIK
Fırat AKYOL
Ümit CANİKLİOĞLU
Mahmut BORA


Reklam ve Halkla İlişkiler
Ali AKTEN

Fotoğraflar
Ali AKTEN
H. Hakan KABAHASANOĞLU

Yazarlar
Zafer AKTEN
Ali YAKARIŞIK
Yalçın ESEN
Ali AKTEN
Yusuf Ziya AKSU
H. Hakan KABAHASANOĞLU
Cavit ÖZDEMİR
Tahsin DERVİŞOĞLU