14 October 2019 Monday
Geçen sezondan yedi puan geride

Geçen sezondan yedi puan geride

Ahmet İlhan`dan sonra

Ahmet İlhan'dan sonra

Ahmet İlhan sınırda

Ahmet İlhan sınırda

Puan cetveli, utanç verici

Puan cetveli, utanç verici

Giresunspor`da keyifler gıcır

Giresunspor'da keyifler gıcır

Yenilerin yaş ortalaması 30, 9

Yenilerin yaş ortalaması 30, 9

İki ya da 3 oyuncu daha alacak

İki ya da 3 oyuncu daha alacak

Ahmet İlhan artık Giresunsporlu

Ahmet İlhan artık Giresunsporlu

Milli futbolcu Giresunspor`a yakın

Milli futbolcu Giresunspor'a yakın

Görüşmeler sürüyor

Görüşmeler sürüyor

Ahmet İlhan için nabız yoklanıyor

Ahmet İlhan için nabız yoklanıyor