26 May 2020 Tuesday
BAL`da düşme olmayacak gibi

BAL'da düşme olmayacak gibi

Topbaşı yapılamayabilir

Topbaşı yapılamayabilir

Yeni sezonda Çotanak`tayız

Yeni sezonda Çotanak'tayız

`Mutlu sona ulaşmak istiyoruz`

"Mutlu sona ulaşmak istiyoruz"

Şimdi dönmek istiyor

Şimdi dönmek istiyor